Trije jonge, profesjoneele, oanstoarmende talinten en 1 âlde rôt die elkoar al hjirren kenne út de fruchtbere Haarlemse muzyksêne haww it beslút nommen mei elkoar spyljen en Busken te gean.

Haarlemmers hawwe 'muggen' as bynamme, en sa wie de namme fan de band al fluch fûn.

 

De Busquitos

 

It hert fan de band bestiet út fiolist Jelle van Tongeren (winner fan the "Golden Satchmo", Hot Club De Frank, Unza Unza Orkest R) en saksofonist Thomas Streutgers (Big Jay Mcneely, JZZZZZP, Rude Rich & The Highnotes, The Soulsnatchers).

Twa geweldiche ynstrumentalisten die nettsjinsteande har jonge jirren al op podia en festifals yn hiel Europa en dêrbûten spylen.

Om dit swingende kwartet kompleet te meitsjen is gitarist Michael Seraus en kontrabassist Ronald de Jong (Arthur Ebeling, Boyd Small, Shane Mac Gowen) freege harren by te stean.

 

De Busquitos is in gekke, grappiche, geweldiche, swingende, Buskende band dy in glimp op elk syn gesicht toverje sil.

 

De Busquitos spylje in tige ôfwikselend repertoire dat in tiidrek fan mear dan hûndert jier bestrykt. Fan de ' Roaring Twentie's ôf, oant justermiddei,

Lieten fan Disney, Django Reinhardt, The Mills Brothers, Louis Prima, Sonny Rollins, en Irving Berlin, om samar in stikmannich oan te helljen.

 

Harren strjitact dêr't de hiele backline mei akku op pimpte rollators omriden ,is dus tige by tige geskikt foar strjitte (teater), festifals of op lytse akoestyske lokaasjes.

Mar ek op grutte podia fan ferskate ynternasjonale Jazzfestifals en teaters stienen de Busquitos as in hûs.

 

Harkje nei de nije cd's: "Wicky-Wacky-Woo" en/of "Wicky- Wacky-Too", en do bist om!

 

Mar tink dêr om! Moarn spylje de Busquitos miskien by dy op de stoepe....!

 

Trije jonge, profesjoneele, oanstoarmende talinten en 1 âlde rôt die elkoar al hjirren kenne út de fruchtbere Haarlemse muzyksêne haww it beslút nommen mei elkoar spyljen en Busken te gean.

Haarlemmers hawwe 'muggen' as bynamme, en sa wie de namme fan de band al fluch fûn.

 

De Busquitos

 

It hert fan de band bestiet út fiolist Jelle van Tongeren (winner fan the "Golden Satchmo", Hot Club De Frank, Unza Unza Orkest R) en saksofonist Thomas Streutgers (Big Jay Mcneely, JZZZZZP, Rude Rich & The Highnotes, The Soulsnatchers).

Twa geweldiche ynstrumentalisten die nettsjinsteande har jonge jirren al op podia en festifals yn hiel Europa en dêrbûten spylen.

Om dit swingende kwartet kompleet te meitsjen is gitarist Michael Seraus en kontrabassist Ronald de Jong (Arthur Ebeling, Boyd Small, Shane Mac Gowen) freege harren by te stean.

 

De Busquitos is in gekke, grappiche, geweldiche, swingende, Buskende band dy in glimp op elk syn gesicht toverje sil.

 

De Busquitos spylje in tige ôfwikselend repertoire dat in tiidrek fan mear dan hûndert jier bestrykt. Fan de ' Roaring Twentie's ôf, oant justermiddei,

Lieten fan Disney, Django Reinhardt, The Mills Brothers, Louis Prima, Sonny Rollins, en Irving Berlin, om samar in stikmannich oan te helljen.

 

Harren strjitact dêr't de hiele backline mei akku op pimpte rollators omriden ,is dus tige by tige geskikt foar strjitte (teater), festifals of op lytse akoestyske lokaasjes.

Mar ek op grutte podia fan ferskate ynternasjonale Jazzfestifals en teaters stienen de Busquitos as in hûs.

 

Harkje nei de nije cd's: "Wicky-Wacky-Woo" en/of "Wicky- Wacky-Too", en do bist om!

 

Mar tink dêr om! Moarn spylje de Busquitos miskien by dy op de stoepe....!